Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

ZAMĚŘENÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ:

Na pracovišti jsou prováděny všechny chirurgické výkony v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Součástí jednotlivých programů kliniky jsou i unikátní, superspecializované výkony - týká se to zejména onkologických operací s rozsáhlými rekonstrukcemi, operace baze lební včetně operací nádorů statoakustického nervu a implantací kochleárních a kmenových sluchových neuroprotéz pro úplnou oboustrannou hluchotu a dalších operací.

Přehled programů:

 • Běžná operativa ušní, nosní, krční (tonzilektomie, adenotomie, tympanostomie, tracheostomie, exstirpace uzlin, kožních a podkožních nádorů, branchiogenních krčních cyst a píštělí)
 • Ušní operace (sanační a rekonstrukční), operace otosklerózy, superspecializované výkony - implantace kochleárních a kmenových sluchových neuroprotéz u dospělých, operace neurinomu statoakustiku. Plastiky boltců, operace nádorů zevního ucha, zvukovodu a středouší
 • Neurootologie
 • Intratympanální aplikace léčiv
 • Laserová chirurgie - mikrolaryngoskopie s použitím CO2 laseru, snášení kožních nádorů, uvulopalatoplastiky. Možnosti použití diodového laseru v nosní chirurgii.
 • Operace hlavy a krku pro zhoubné nádory orofaryngu, hypofaryngu, laryngu, parafaryngeálního prostoru a baze lební
 • Všechny typy krčních blokových disekcí pro metastázy zhoubných nádorů
 • Rekonstrukční operace po ablačních výkonech v oblasti hlavy a krku (vaskularizované a volné muskulokutánní laloky, jejunální volné štěpy s cévní mikrochirurgickou anastomozou, tračníkový pull-up)
 • Všechny typy operací štítné žlázy pro benigní i onkologické diagnózy, operace příštítných tělísek, endoskopické operace štítné žlázy a příštítných tělísek (MIVAT)
 • Operace stenóz dýchacích cest včetně resekce cervikální části průdušnice se suturou end to end.
 • Operace divertiklů horní třetiny jícnu endoskopicky nebo zevním přístupem, řešení tracheoesofageálních pištělí.
 • Mikrochirurgické endoskopické operace hrtanu v tryskové ventilaci
 • Operace nádorů nosu, nosohltanu a vedlejších nosních dutin, zasahujících orbitu, bazi lební i neurokranium
 • Operace zánětlivých onemocnění VDN, včetně očních a nitrolebních komplikací
 • Korektivní chirurgie nosního septa a zevního nosu
 • Funkční endoskopická chirurgie nosu a VDN s využitím navigačního systému
 • Argon-plazma koagulace nosní sliznice u m. Rendu-Osler-Weber
 • Operace neprůchodnosti slzných cest - endoskopická dacryocystorhinostomie
 • Operace nádorových a nenádorových onemocnění slinných žláz - m.j. superficiální a totální parotidektomie se šetřením lícního nervu
 • Sialoendoskopie - vyšetření a léčebné výkony vývodného systému slinných žláz
 • Operace pro spánkový apnoický syndrom a chrápání
 • Fonochirurgie - thyreoplastiky, zavádění hlasových protéz
 • Traumatologie obličejového skeletu a krku
 • Endoskopické odstraňování cizích těles dýchacích a polykacích cest
 • Endoskopické vyšetření jícnu v lokální anestezii přístupem přes nos (Transnazální ezofagoskopie)
 • Endoskopické vyšetření pacientů s poruchami polykání (FEES)
 • Vyšetření pro časný záchyt povrchových slizničních lézí - Narrow Band Imaging (NBI), autofluorescence - speciální zobrazovací metody pro časnou detekci nádorů i přednádorových stavů
 • Chirurgie baze lební - operace rinobaze a laterobaze pro nádorová a jiná onemocnění