Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • chirurgická léčba onkologických onemocnění v oblasti hlavy a krku
 • rehabilitace hlasu po totální laryngektomii
 • laserová chirurgie hrtanu a horních cest dýchacích
 • kochleární implantáty
 • alogenní materiály a jejich využití v otochirurgii
 • otoakustické emise
 • otoneurologie
 • chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy se zaměřením na léčbu metastáz
 • chirurgie base lební
 • možnosti sekundární chirurgické léčby hypoparathyreózy
 • funkční endonasální chirurgie

Granty:

 • IGA MZ ČR č. 0544-3
  Patobiologie laserové chirurgie v oblasti hlavy a krku.
  Doba řešení projektu: 1992 - 1994
  Hlavní řešitel prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
 • IGA MZ ČR č. 1546 - 2
  Hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii.
  Doba řešení projektu: 1993 - 1994
  Hlavní řešitel MUDr. Aleš Slavíček
  Spoluřešitel prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
 • IGA MZ ČR č. 3166 - 3
  Prediktivní faktory u kochleárních implantací.
  Doba řešení projektu: 1995 - 1997
  Hlavní řešitel MUDr. Jiří Skřivan
 • IGA MZ ČR č. 3167 - 2
  Etiopatogenetické faktory v komplexní léčbě laryngeální papilomatózy.
  Doba řešení projektu: 1995 - 1996
  Hlavní řešitel doc. MUDr. Jan Klozar, CSc.
  Spoluřešitelé prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., MUDr. Jaroslav Valvoda, CSc.
 • IGA MZ ČR č. 3176 - 3
  Vestibulokochleární trénink.
  Doba řešení projektu: 1995 - 1997
  Hlavní řešitel MUDr. Martin Holcát
  Spoluřešitel MUDr. Pavel Vrabec
 • IGA MZ ČR č. 3179 - 3
  Komplexní chirurgická léčba karcinomu štítné žlázy se zaměřením na regionální metastázy.
  Doba řešení projektu: 1995 - 1997
  Hlavní řešitel prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
  Spoluřešitelé MUDr. Jaromír Astl, CSc., MUDr. Lubor Mrzena
 • IGA MZ ČR č. 3181 - 3
  Varikokéla u dětí a dospívajících: indikace časné operační léčby.
  Doba řešení projektu: 1995 - 1997
  Hlavní řešitel MUDr. Petr Rambousek
  Spoluřešitelé MUDr. Jaromír Astl, CSc., MUDr. Jaroslav Valvoda, CSc.
 • IGA MZ ČR č. 3181 - 3
  Vývoj nové nízkoodporové hlasové protézy a chlopňového ventilu tracheostomatu. Využití v rehabilitaci.
  Doba řešení projektu: 1995 - 1997
  Hlavní řešitel MUDr. Aleš Slavíček
 • IGA MZ ČR č. 3603 - 3
  Sledování prognostických faktorů uzlinových metastáz u zhoubných nádorů.
  Doba řešení projektu: 1996 - 1998
  Hlavní řešitel MUDr. Petr Kasík
  Spoluřešitelé prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., MUDr. Lubor Mrzena
 • IGA MZ ČR č. 4051 - 3
  Sledování syndromu nesnášenlivosti kyseliny acetylosalicylové jako rizikového faktoru u nemocných s nosní polyposou.
  Doba řešení projektu: 1996 - 1998
  Hlavní řešitel MUDr. Zdenka Kuchynková, CSc. Spoluřešitel MUDr. Pavel Vrabec
 • IGA MZ ČR č. 4052 - 2
  Funkční zhodnocení výsledků rekonstrukční ušní chirurgie, otochirurgická databáze, evidence a zpracování dat
  Doba řešení projektu: 1997 - 1998
  Hlavní řešitel MUDr. Jiří Skřivan
 • IGA MZ ČR č. 4712 - 3
  Vývoj a užití silikonových protéz v léčbě dysfonií a fonií.
  Doba řešení projektu: 1998 - 2000
  Hlavní řešitel MUDr. Aleš Slavíček
  Spoluřešitelé prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., MUDr. Lubor Mrzena
 • IGA MZ ČR č. 4743 - 3
  Prediktivní faktory úspěšnosti terapie karcinomu orofaryngu.
  Doba řešení projektu: 1998 - 2000
  Hlavní řešitel doc. MUDr. Jan Klozar, CSc.
  Spoluřešitelé prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., MUDr. Lubor Mrzena
 • GA ČR č. 102/96/1233
  Biomedicínské účinky mobilních telefonů.
  Doba řešení projektu: 1996 - 1997
  Navrhovatel prof. Ing. Jaroslav Vokurka
  Spolunavrhovatel prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Mezinárodní spolupráce:

 • Anders Biorklund M.D.
  Ass. Professor of ENT dep., University Hospital of Lund, S-221 85 Lund, Sweden
 • Dott. Fausto Chiesa
  Direttore Istituto Europ. Di Oncologia, Unita di Chirurgia Cervico-Faccial, Via Ripamonti 435, 20141 Milano, Italy
 • Professor Leslie Michaels
  Dep. Of Histopathology UCL Medical Scho, Rockefeller Building, University Street, London WC1E 6JJ, England
 • M.le Docteur B. Luboinski
  N. Département de Chirurgie Cervico-Facial Institut Gustave Roussy, 39 rue Camille Desmoulins, 94805 Villejuif, France
 • Prof. Dr. G.B. Snow
  Free Univ. Hosp. Dep. Otolaryngol., De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands