Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Vzdělání a kompetence pracovníků v laboratorních metodách asistované reprodukce

Odborná způsobilost

Odborná zůsobilost opravňuje pracovat s lidskými spermiemi, oocyty a embryi, provádět jejich diagnostiku, manipulace a mikromanipulace, oplození in vitro a další výkony pod odborným dohledem pracovníka se specializovanou způsobilostí.

Odborná způsobilost se získává absolvováním:

a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách, nebo

b) akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné zdravotnické laboratorní metody nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v asistované reprodukci.

Specializovaná způsobilost

Specializovaná způsobilost opravňuje pracovat s lidskými spermiemi, oocyty a embryi, provádět jejich diagnostiku, manipulace a mikromanipulace, oplození in vitro a další výkony bez odborného dohledu. Dále opravňuje k výkonu funkce vedoucího embryologa a jeho zástupce.

Specializovaná způsobilost se získává absolvováním specializačního studia a složením atestace z oboru klinická embryologie. K zařazení do specializačního vzdělávání je nezbytné se po získání odborné způsobilosti přihlásit do oboru klinická embryologie na webových stránkách MZ ČR.