Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Požadovaná praxe

 • provedení spermiogramu
 • izolace spermií z ejakulátu
 • oplození bez mikromanipulace
 • denudace embryí po oplození
 • denudace oocytů před ICSI
 • ICSI
 • kryokonzervace spermií
 • kryokonzervace oocytů pomalou metodou
 • kryokonzervace embryí vitrifikací
 • kryokonzervace oocytů pomalou metodou
 • kryokonzervace embryí vitrifikací
 • otevření zony laserem
 • otevření zony mechanicky
 • biopsie blastomery
 • biopsie trofoblastu
 • vyhodnocení kvality oocytu
 • vyhodnocení kvality embrya
 • hodnocení vhodnosti embrya k transferu
 • příprava embryí k transferu
 • spermiogram včetně vyhodnocení morfologie spermií na barveném nátěru
 • připravit ejakulát pro specializovaná vyšetření (mikrobiologickécytogenetické)
 • izolovat spermie z ejakulátu pro metody asistované reprodukce
 • izolovat spermie z tělních tekutin
 • izolovat spermie z tkáně varlete
 • připravit a oplození bez mikromanipulace
 • oplození lidského vajíčka pomocí intracytoplazmatické injekce spermie
 • kryokonzervace spermií
 • kryokonzervace oocytů a embryí pomalou metodou i vitrifikací
 • biopsie embrya
 • posoudit oplození embrya
 • posoudit vývoj embrya
 • posoudit vhodnost embrya k transferu
 • vyhodnotit úspěšnost práce laboratoře klinické embryologie