Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestační práce

Předložení práce k atestaci z oboru Klinická embryologie

Uchazeč předloží společně s přihláškou k atestační zkoušce kopii odborného článku in extenso v recenzovaném časopise nebo knize, jehož je uchazeč korespondujícím nebo prvním autorem a který byl publikován v posledních 2 létech nebo byl již redakcí přijat k publikaci. Téma článku se týká poznatků, metod nebo výsledků z oboru asistované reprodukce

nebo

uchazeč předloží práci na téma z oboru asistované reprodukce určené vedoucím subkatedry v rozsahu 10-20 normovaných stran (Times New Roman 12 pt, řádkování 1,5). Tato práce bude posouzena členem atestační komise.

Soubor(y) ke stažení

Šablona - atestační práce