Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Rezidenční místa pro lékařská povolání - Aktuality

Upozornění pro příjemce dotace na RM 2022 v oboru Pediatrie

Pokud si rezident zvolí podle bodu 8.2 Metodiky pro žadatele o rezidenční místo pro rok 2022 absolvovat v rámci vlastního spec. výcviku volitelnou odbornou praxi v oboru pediatrie v nejvyšším možném  rozsahu počtu měsíců dle platného vzdělávacího programu na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktické lékař pro děti a dorost, pak tímto nejvyšším možným počtem měsíců rozumíme volbu podle bodu 2.2 c) (tj. 12 měsíců) upraveného vzdělávacího programu v oboru Pediatrie, uveřejněném ve Věstníku MZd č. 5/2022. 

REZIDENČNÍ MÍSTA 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2022, včetně výše dotace pro rok 2022 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2022.

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2022 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ