Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Rezidenční místa pro lékařská povolání - Aktuality

Důležité!

Upozornění pro žadatele o dotaci na celou dobu specializační vzdělávání na rezidenční místo 2024:

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci na celou dobu specializačního vzdělávání RM 2024, že došlo ke změně Metodiky v části 4.2 - Formální náležitosti Žádosti a přílohy k Žádosti v části Přílohy k žádosti pro Všeobecné praktické lékařství . Nyní se jako povinná příloha vyžaduje místo smlouvy s majoritní zdravotní pojišťovnou kopie Přílohy č. 2 (EP2) smlouvy s majoritní zdravotní pojišťovnou, ze které vyplývá personální zastoupení ordinace a seznam nasmlouvaných výkonů. V případě, že žadatel nechce tyto informace uvádět , je nutné vložit místo přílohy list se sdělením, že tyto informace nebudou poskytnuty.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE DOTACÍ 2024

Oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání MZ ČR pořádá Seminář pro žadatele o dotace na rezidenční místa lékařů – 2024 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v lékařských oborech.

REZIDENČNÍ MÍSTA 2024

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání zveřejňuje:

  • Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání na rok 2024
  • Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání na rok 2024

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2024 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2024 – specializační vzdělávání lékařů – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)