Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Nelékařské obory - Aktuality

Seminář pro žadatele dotací 2023

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR pořádá seminář pro žadatele dotací z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.


Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání informuje, že přílohu k žádosti „Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji“ mohou stáhnout ZDE.

V případě, že daný žadatel nepodléhá povinnosti evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, vloží jako přílohu vytisknutou informaci z odkazu výše, viz „Zadaný předmět vyhledávání nepodléhá povinnosti evidovat skutečného majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů“.


REZIDENČNÍ MÍSTA 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje:

  • Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání na rok 2023
  • Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání na rok 2023

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2023 a související formuláře – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)