Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Nelékařské obory - Aktuality

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2021, podporované obory a Metodika pro příjemce dotace RMN 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje v souladu s ustanovením  § 60a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů:

Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa
na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2021.

A současně Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2021 včetně podporovaných oborů v roce 2021.

Text výzvy, metodiku a další potřebné dokumenty naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Žádosti se podávají přes jednotný dotační portál RISPF pod záštitou Ministerstva financí na internetové adrese zde