Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Katedra vnitřního lékařství IPVZ nabízí kompletní výuku v oboru vnitřní lékařství zahrnující kompletní spektrum povinných postgraduálních přednáškových kurzů pro internisty. Přednáškové kurzy jsou doplněny nabídkou stáží s cílenou praktickou i teoretickou výukou konkrétních dovedností požadovaných ve vlastním specializovaném výcviku internisty.

Katedra vzdělává lékaře v širokém oboru vnitřního lékařství; její členové jsou proto plně erudováni nejen v oboru vnitřní lékařství, ale mají i další specializace (Prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc atestace z vnitřního lékařství I. a II.stupně, atestace z kardiologie, revmatologie a klinické farmakologie; odb. as. MUDr. Magdalena Lejsková, Ph.D. atestace z vnitřního lékařství I. a II.stupně, atestace z diabetologie, biomedicínské kybernetiky).

Výzkumně se pracoviště zabývá farmakoterapií a metabolizmem u běžných problémových pacientů na interních odděleních, kteří bývají staří, polymorbidní, často s různým stupněm poruchy kognitivních funkcí, u nichž je proto přemíra běžné farmakoterapie komplikována vysokým rizikem vedlejších účinků.

Soubor(y) ke stažení

Publikace katedry za 2017-2019