Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • onkologie
 • maxilofaciální chirurgie
 • traumatologie
 • laser
 • biomateriály

Granty:

 • IGA MZ ČR NK 7278-3
  Hojení po extrakci třetího moláru.
 • IGA MZ ČR NK 6065-3
  Osseointegrace dentálních enosseálních implantátů.
 • IGA MZ ČR NK 7186-3
  Rekonstrukce alveolárního defektu maxily u nemocných s rozštěpem rtů v časné dospělosti.
 • IGA MZ ČR 5887-3
  Laserová intersticiální hypertermie v oblasti hlavy a krku (Vývoj nové metody).
 • IGA MZ ČR NK 7278-3
  Hojení po extrakci třetího moláru.
 • IGA MZ ČR NK 6065-3
  Osseointegrace dentálních enosseálních implantátů.
 • IGA MZ ČR NK 6743-3
  Fokální infekce odontogenního původu u vybraných onemocnění, standardizace diagnostiky a dlouhodobého hodnocení efektu stomatologické léčby.
 • IGA MZ ČR NK 7385-3
  Molekulární epidemiologie mikrobiálního agens v patogenezi onemocnění parodontu.
 • IGA MZ ČR NJ 7555-2
  Orální zdraví, potřeba a dostupnost stomatologické péče u věkové kategorie 65 a více let v ČR.
 • IGA MZ ČR NK 6810-3
  Klinické vlastnosti adhezivních a klasických amalgamových výplní v časovém úseku 7-9 let od zhotovení.
 • IGA MZ ČR NK 6742-3
  Imunitní mechanizmy v patogenezi parodontitidy.
 • IGA MZ ČR NK 6823-3
  Bělení zubů – kvalitativní hodnocení účinku, nový technologický postup.
 • IGA MZ ČR NK 7722-3
  Působení galvanismu v dutině ústní. Experimentální model a jeho využití v praxi. Studie in vitro a in vivo.
 • NIH DE 13703-02
  Developing explanatory models of health inequalities in childhood dental caries and evidence base for successful interventions in disadvantaged and ethnically diverse communities

Mezinárodní spolupráce:

 • Universita Limoges (Francie) - Využití biomateriálů v maxilofaciální chirurgii
 • Firma Martikan (Dolná Mariková, SR) - Vývoj, dopracování implantačních systémů MTI, MTI-D, V-M
 • Katedra protetiky Slezské Akademie Medycznej, Polsko, Katowice - Zabrzeh