Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

  • průběžné vypracování diagnosticko léčebných protokolů
  • zkoušení nových léků - III. fáze
  • klinická radiobiologie
  • hypertermie
  • fotodynamická terapie
  • celotělové ozáření

Mezinárodní spolupráce:

  • ESTRO (Evropská společnost pro terapeutickou radiologii a onkologii)
  • ESHO (Evropská společnost pro hypertermickou onkologii)
  • ESCO (European Society of Clinical Oncology)
  • EACE (European Association for Cancer Education