Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

báze subkatedry RH - SÜRO se zabývá výzkumem celé řady otázek vlivu záření na zdraví populace, např.:

  • epidemiologické studie výskytu rakoviny plic u horníků a obyvatel v důsledku vyšší expozice radonu
  • výběrovým sledováním ozáření obyvatelstva / pracovníků z umělých radionuklidů v souvislosti s jadernými zařízeními a dalšími zdroji ionizujícího záření
  • hodnocením parametrů zdrojů používaných k lékařskému ozáření