Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • Experimentální výzkum
  • vytvoření experimentálních modelů transplantace rohovky u myši a králíka
  • mechanismy rejekce a tolerance transplantátů rohovky
  • hojení rohovky a spojivky a možnosti jeho modulace
  • modulace rejekce transplantátů rohovky novými imunosupresivy
  • etiopatogeneze dystrofií rohovky
  • změny extracelulární matrix u chronických konjunktivitid a poleptání oka a možnosti jejich modulace
  • biokompatibilita nových materiálů pro nitrooční chirurgii
  • histochemie rohovky
 • Klinický výzkum
  • věkem podmíněná makulární degenerace (incidence, rizikové faktory, klinický obraz, fluorescenční angiografie, ICG, terapie, prevence)
  • Chirurgické řešení katarakty
  • Refrakční chirurgie
  • Vitreoretinální chirurgie
  • Transplantace rohovky
  • Metodika uchovávání dárcovských rohovkových štěpů
  • Nitrooční nádory
  • Hodnocení účinku nových antiglaukomatózních léků
  • Telemedicína

Granty:

 • GA ČR 310/97/11261
  Lokální imunoregulační mechanismy po transplantaci rohovky u myši.
 • IGA MZ ČR 4185-3
  Faktory zodpovědné za rejekci transplantátu u pacientů.