Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

  • diagnostika ischemické choroby srdeční a sledování po revaskularizačních operacích
  • scintigrafie 99mTc-MIBI u mnohočetného myelomu, karcinomů plic a prsu
  • detekce a vyšetření sentinelových uzlin u maligního melanomu a dalších maligních onemocnění
  • fyzikální a dozimetrická problematika vyšetřovacích postupů v nukleární medicíně
  • kontrola kvality přístrojové techniky a radiační ochrana