Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • cévní neurochirurgie
 • neuroonkologie
 • spinální neurochirurgie
 • funkční neurochirurgie
 • neurotraumatologie
 • chirurgie degenerat. onemocnění páteře

Granty:

 • IGA NF 6616-3
  Psychické následky proběhlého subarachnoidálního krvácení a léčby aneurysmat.
  Od 1.1.2001
 • IGA NF 6239-3
  Korporektomie - radikální chirurgické řešení víceetážových stenóz u degenerativní spondylogenní myelopatie v krční páteři.
  Qd 1.1.2000
 • IGA NF 6559-3
  Vliv depotních steroidů na blokováni vzniku pooperačni fibrózy.
  Od 1.1.2001
 • IGA NF 6614-3
  Hydrocefalus po subarachnoidálním krvácení - vliv modality léčby aneurysmatu.
  Od 1.1.2001
 • IGA NF 6232-3
  Syndrom vaskulární komprese mozkových nervů a esenc. hypertenze.
  Od 1. 1.2000
 • GA ČR 523/01/114
  Protinádorové působení bovinní seminální ribonucleasy na živočišný a lidský melanoblastom, neuroblastom, meduloblastom a glioblastom.
  Od 1. 1.2001
 • IGA NF 6980-3
  Morfologická korelace stenózy karotidy.
  Od 1. 1.2002
 • IGA NF 6985-4
  Vasoreaktivita mozku (hodnocená TCD a SPECT) ve vztahu k neuronální reaktivitě velkého mozku (hodnocené SEP a BEG) u nemocných se stenózou ACI.
  Qd 1. 1.2002
 • IGA ND 6973-3
  Změny neurohistologického obrazu edému mozku po intrakarotické aplikaci neuroprotektivnich látek otevřenou hematoencefalickou bariérou v experimentálním modelu in vivo a perspektiva neuroprotekce v neurochirurgii.
  Od 1. 1.2002
 • Výzkumný záměr CEZ: J13/98: 111100001-1, 206016-04
  Plasticita mozku - teoretické a klinické aspekty vývoje, zralosti a stárnutí.
  Od r. 1999
 • Výzkumný záměr CEZ: J13/98: 111100002-1, 206017-01
  Hormonální a imunologické změny vedoucí ke vzniku a rozvoji cévních onemocnění: Jejich patofyzologie, diagnostika, terapie, epidemiologie a prevence.
  Od 1. 1. 1999