Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Mikrobiologie - katedra

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tel.: 224 968 589
E-mail: mikrobiologie@ipvz.cz

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

vedoucí katedry

Kontakt:

Biomedicínské centrum LF UK, alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
Tel.: 378 024 801
Mobil: 603 113 354
E-mail: jaroslav.hrabak@lfp.cuni.cz

Markéta Leissová

instruktorka

Kontakt:

NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 968 589
E-mail: mikrobiologie@ipvz.cz
E-mail 2: marketa.leissova@vfn.cz

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

pedagogický pracovník

Kontakt:

ÚIM 1.LF UK, Studničkova 7, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 968 589
E-mail: mikrobiologie@ipvz.cz

RNDr. Pavla Urbášková, CSc.

pedagogický pracovník

Kontakt:

SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Tel.: 267 082 238
E-mail: purbaskova@centrum.cz