Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ (AKK) pro získání odborné způsobilosti BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK (BMT) a BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR (BMI)

Poslední ročník výše uvedeného kurzu (AKK BMT/BMI) probíhal kurz probíhal od záři 2023 do února 2024 s následnými závěrečnými zkouškami. V současné době není jasné, že bude uspořádán další ročník. Je tedy třeba, aby se všichni zájemci hlásili dle níže uvedených pokynů nezávisle na době svého zájmu.

Vyzýváme proto zájemce o AKK, aby e-mailem kontaktovali Ing. Lucii Hanzalovou (lucie.hanzalova@ipvz.cz) ze studijního oddělení IPVZ. Uveďte, prosím:

  • jméno, příjmení, titul(-y),
  • rok narození,
  • stručně popis dosavadního vzdělání (škola, fakulta, obor, specializace, atp.), rok absolvování,
  • pracoviště a pozice,
  • kontaktní adresa, telefon, e-mail.

Přiložte, prosím, sken dokladu, z něhož vyplývá, že splňujete vstupní podmínku kurzu – bakalářské nebo magisterské nebo VOŠ elektrotechnické vzdělání a případně doklady o elektrotechnické kvalifikaci dle Vyhl. č. 50/1978 Sb. v aktuálním znění, popř. dle Zákona č. 250/2021 Sb. a příslušného NV č. 194/2022 Sb.,  pokud jste nestudovali elektrotechnický studijní obor či program. Nejlépe je to vidět z dodatku k diplomu. Pokud jste absolvovali studium dělené na magisterské a bakalářské, přiložte oba diplomy včetně dodatků. Zájemci, kteří absolvovali ještě studium inženýrské a nemají dodatek k diplomu, přiloží diplom, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a sken indexu s absolvovanými předměty. Případné nejasnosti v oblasti vzdělání budeme řešit individuálně.

Zájemci, kteří splní vstupní podmínky pro zařazení do AKK, budou s velkým předstihem vyrozuměni a budou jim poskytnuty instrukce, jak postupovat dále (oficiální přihláška do AKK, objednávání jednotlivých částí AKK v elektronickém systému IPVZ, ap).

Programová struktura odpovídá vzdělávacímu programu AKK Biomedicínské inženýrství - viz https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/vzdelavaci-programy Podle toho se řídí i AKK pro Biomedicínské techniky. Rozdíl v obou programech je drobný a uchazečů o BMT bývá velmi málo, tj. jednotky, anebo žádní. Proto kurzy BMT a BMI slučujeme a rozdíl je vyjádřen nižšími nároky u zkoušky BMT, resp. v několika kurzech. U každého uchazeče se individuálně posuzuje, zdali je nutné, aby danou část kurzu absolvoval, pokud již absolvoval některé ekvivalentní předměty na VŠ.

Ke dnům teoretické výuky je třeba připočítat 10 pracovních dnů odborné stáže na akreditovaném zdravotnickém pracovišti (IKEM, FN Motol a Nemocnice Na Homolce). Zde se též uplatňuje individuální posouzení, zdali dosavadní praxe může být uznána (max. v rozsahu 1 týden) pro účely AKK.Tato část se bude řešit až během průběhu AKK dle pokynů Ing. Lucie Hanzalové. 

4. 3. 2024
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí Katedry klinického inženýrství
e-mail: hozman@fbmi.cvut.cz
tel. 728 335 738

Soubor(y) ke stažení

Přihláška k akreditovanému kvalifikačnímu kurzu biomedicínské inženýrství a biomedicínská technika