Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ (AKK) pro získání odborné způsobilosti BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK (BMT) a BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR (BMI)

Výše uvedený kurz probíhal od poloviny ledna do května 2021 s následnými závěrečnými zkouškami. V současné době není jasné, kdy bude uspořádán další. Je tedy třeba, aby se všichni zájemci hlásili dle níže uvedených pokynů, a podle počtu bude včas oznámeno, kdy bude kurz vypsán. Pokud by pandemická situace neumožňovala vést kurz prezenční formou, proběhne online v prostředí MS Teams.

Vyzýváme proto zájemce o AKK, aby e-mailem kontaktovali pí Pavlu Pecákovou (pecakova@ipvz.cz) ze studijního oddělení IPVZ. Uveďte, prosím:

  • jméno, příjmení, titul(-y),
  • rok narození,
  • stručně popis dosavadního vzdělání (škola, fakulta, obor, specializace, atp.), rok absolvování,
  • pracoviště a pozice,
  • kontaktní adresa, telefon, e-mail.

Přiložte, prosím, sken dokladu, z něhož vyplývá, že splňujete vstupní podmínku kurzu – bakalářské nebo magisterské nebo VOŠ elektrotechnické vzdělání a případně doklady o elektrotechnické kvalifikaci dle Vyhl. č. 50/1978 Sb. v aktuálním znění, pokud jste nestudovali elektrotechnický studijní obor či program. Nejlépe je to vidět z dodatku k diplomu. Pokud jste absolvovali studium dělené na magisterské a bakalářské, přiložte oba diplomy včetně dodatků. Zájemci, kteří absolvovali ještě studium inženýrské a nemají dodatek k diplomu, přiloží diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Případné nejasnosti v oblasti vzdělání budeme řešit individuálně.

Zájemci, kteří splní vstupní podmínky pro zařazení do AKK, budou s velkým předstihem vyrozuměni a budou jim poskytnuty instrukce, jak postupovat dále (oficiální přihláška do AKK, objednávání jednotlivých částí AKK v elektronickém systému IPVZ, ap).

Programová struktura odpovídá vzdělávacímu programu AKK Biomedicínské inženýrství - viz https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/6395-vp-akk-biomedicinske-inzenyrstvi-reakred-2015-final.pdf Podle toho se řídí i AKK pro Biomedicínské techniky. Rozdíl v obou programech je malý a uchazečů o BMT bývá velmi málo. Proto kurzy BMT a BMI slučujeme a rozdíl je vyjádřen nižšími nároky u zkoušky BMT. U každého uchazeče se individuálně posuzuje, zdali je nutné, aby danou část kurzu absolvoval, pokud již absolvoval některé ekvivalentní předměty na VŠ.

Ke dnům teoretické výuky je třeba připočítat 10 pracovních dnů odborné stáže na akreditovaném zdravotnickém pracovišti (IKEM, FN Motol a Nemocnice Na Homolce). Zde se též uplatňuje individuální posouzení, zdali dosavadní praxe může být uznána (max. v rozsahu 1 týden) pro účely AKK.

18. 2. 2022
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí Katedry klinického inženýrství
e-mail: hozman@fbmi.cvut.cz
tel. 728 335 738

Soubor(y) ke stažení

Přihláška k akreditovanému kvalifikačnímu kurzu biomedicínské inženýrství a biomedicínská technika