Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ (AKK) pro získání odborné způsobilosti BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK (BMT) a BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR (BMI)

Výše uvedený kurz (v pořadí již desátý) bude probíhat od jara 2021.

Vyzýváme proto zájemce o AKK, aby e-mailem kontaktovali pí Pavlu Pecákovou (pecakova@ipvz.cz) ze studijního oddělení IPVZ. Uveďte, prosím:

  • jméno, příjmení, titul(-y),
  • rok narození,
  • stručně popis dosavadního vzdělání (škola, fakulta, obor, specializace, atp.), rok absolvování,
  • pracoviště a pozice,
  • kontaktní adresa, telefon, e-mail.

Přiložte, prosím, sken dokladu, z něhož vyplývá, že splňujete vstupní podmínku kurzu – bakalářské nebo magisterské nebo VOŠ elektrotechnické vzdělání. Nejlépe je to vidět z dodatku k diplomu. Pokud jste absolvovali studium dělené na magisterské a bakalářské, přiložte oba diplomy včetně dodatků. Zájemci, kteří absolvovali ještě studium inženýrské a nemají dodatek k diplomu, přiloží diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Případné nejasnosti v oblasti vzdělání budeme řešit individuálně.

Zájemci, kteří splní vstupní podmínky pro zařazení do AKK, budou s velkým předstihem vyrozuměni a budou jim poskytnuty instrukce, jak postupovat dále (oficiální přihláška do AKK, objednávání jednotlivých částí AKK v elektronickém systému IPVZ, ap).

AKK bude mít programovou strukturu podle vzdělávacího programu AKK Biomedicínské inženýrství - viz https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/1597-vp-akk-biomedicinske-inzenyrstvi.pdf Podle toho se řídí i AKK pro Biomedicínské techniky. Rozdíl v obou programech je malý a uchazečů o BMT bývá velmi málo. Proto kurzy BMT a BMI slučujeme a rozdíl je vyjádřen nižšími nároky u zkoušky BMT. U každého uchazeče se individuálně posuzuje, zdali je nutné, aby daný modul absolvoval, pokud již absolvoval některé ekvivalentní předměty na VŠ.

Ke dnům teoretické výuky je třeba připočítat 10 pracovních dnů odborné stáže na akreditovaném zdravotnickém pracovišti (IKEM a Nemocnice Na Homolce). Zde se též uplatňuje individuální posouzení, zdali dosavadní praxe může být uznána (max. v rozsahu 1 týden) pro účely AKK.

17. 4. 2020
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí Katedry klinického inženýrství
email: hozman@fbmi.cvut.cz
tel. 728 335 738

Soubor(y) ke stažení

Přihláška k akreditovanému kvalifikačnímu kurzu biomedicínské inženýrství a biomedicínská technika