Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Subkatedra klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Interní klinika - Intenzivní péče a klinická výživa, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150, 100 34 Praha
Tel.: 267 168 144, 267 168 150
E-mail: pavel.tesinsky@fnkv.cz
Web: www.fnkv.cz/interni-klinika-intenzivni-pece-a-klinicka-vyziva.php

doc. MUDr. Pavel Těšínský

vedoucí subkatedry

Kontakt:

Interní klinika - Intenzivní péče a klinická výživa, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150, 100 34 Praha
Tel.: 267 168 144, 267 168 150
E-mail: pavel.tesinsky@fnkv.cz

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.

pedagogický pracovník

Kontakt:

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolizmu VFN a 1.LF UK, Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
Tel.: 224 967 734
E-mail: peter.szitanyi@vfn.cz

Ing. Darina Dubová

koordinátorka vzdělávání

Kontakt:

Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10
Tel.: 271 019 426
E-mail: darina.dubova@ipvz.cz