Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

  • sekce kardioanestezie pokrývá spektrum výkonů anestezie k aorto-koronárním rekonstrukcím včetně mini-invazivních výkonů, ke korekci chlopenních vad a dalších vrozených či získaných srdečních vad
  • vědecká činnost je zaměřena na klinické využití nových farmak v oboru, zejména celkových anestetik, opioidů a alfa-2 agonistů, použití inotropik a antiarytmik, monitoraci a ovlivnění hemodynamiky, jakož i vliv vybraných farmak na fibrilační prahy v experimentálních pracech na zvířecím modelu. Zvláštní pozornost je věnována problematice mimotělního oběhu a dalším možnostem mechanické podpory oběhu
  • v oblasti operačních výkonů na velkých cévách je naše činnost zaměřena na ochranu CNS při operacích prováděných v hluboké hypotermii s oběhovou zástavou, na ochranu míchy při operacích na sestupné aortě
  • v IKEMu se dosud provádějí transplantace (Tx) srdce, jater, slinivky břišní a ledvin#059; připravuje se program kombinované transplantace srdce a plic. Vědecká a výzkumná činnost je zaměřena obecně na imunosupresi po všech Tx výkonech, dále na zvládnutí pravostranného srdečního selhání po Tx srdce, hemokoagulační poruchy po Tx jater
  • jako nadstavbu nad základní zaměření pracoviště se Subkatedra věnuje využití multimédií a internetu v medicíně.

 

Mezinárodní spolupráce:

  • IKEM
  • MEDICON
  • ASA - American Society of Anesthesiologists