Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • kardiovaskulární chirurgie v celém rozsahu včetně transplantací srdce

Granty:

 • G 672
  Úplná tepenná revaskularizace myokardu a konvenční aortokoronární bypass. Evropská randomizovaná multicentrická studie - CARRACAS
 • G 036
  Vliv použití leukocytárního filtru na krátkodobé a střednědobé výsledky transplantace srdce
 • G 935
  Vliv biatriálního overdrive pacingu na pooperační výskyt fibrilací síní po CABG
 • G 938
  Vlastnosti a hemodynamika implantovaných mechanických chlopní v mitrální pozici při chronické fibrilaci síní