Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • včasný záchyt sluchových vad u rizikových novorozenců
 • matematické modelování chraptivosti
 • výzkum vývojových poruch řeči u dětí ve spojitosti s problematikou centrálního zpracování řečového signálu
 • výzkum sensomotorických zpětnovazebních mechanismů u koktavosti elektrofyziologickými metodami
 • dlouhodobá studie výsledků rehabilitace dětí s rozštěpovými vadami
 • výzkum estetických parametrů zpěvního hlasu

Granty:

 • GA ČR 106/98/K019
  Matematicko-fyzikální modelování vibroakustických systémů v biomechanice hlasu a sluchu se zaměřením na vývoj náhradních protéz a materiálů
  Řešitel: Ing. J. Horáček, DrSc.
  Spoluřešitelé: Dr. Ing. J. Vokřál, MUDr. L. Černý

Výzkumný záměr:

 • MSM 1111 00001 "Plasticita mozku"
  Řešitel: prof. MUDr. S. Nevšímalová, DrSc.
  Spoluřešitelé: prof. MUDr. M. Lašťovka, DrSc., prim. MUDr. O. Dlouhá, CSc.

Mezinárodní spolupráce:

 • International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP)
  Union of European Phoniatricians (UEP)