Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Dětská endokrinologie a diabetologie
29.11.2019 8:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gastroenterologie a hepatologie
15.11.2019 8:00 FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská kardiologie
6.11.2019 8:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská nefrologie
21.11.2019 8:00 FN Motol,V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská pneumologie
13.11.2019 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská revmatologie
13.12.2019 8:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha 2, Ke Karlovu 2
Neonatologie
19.11.2019 8:00 Thomayerova nemocnice, Praha 4, Novorozenecké oddělení