Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • všeobecná pediatrie s hlavním zřetelem na kontinuální vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost (katedra má subkatedru praktického dětského lékařství), intenzivní péče v pediatrii, neonatologie, pediatrická nefrologie, alergologie, imunologie, na externích pracovištích pak pediatrická endokrinologie, diabetologie, choroby pojiva u dětí, vrozené vady metabolismu, kardiologie a kardiochirurgie v dětském věku
 • klinické základny jsou republikovými centry v oborech - intenzivní péče, kardiologie a kardiochirurgie, plicní choroby a tbc, choroby pojiva u dětí a vrozené vady metabolismu, dětská a dorostová endokrinologie + diabetologie
 • pracoviště ambulanci SIDS

Granty:

 • GAČR 303/07/0781 2007-2009
  Biogeneze a genetické poruchy cytochrom c oxidázy
  KONTAKT – MŠMT 6-06-3 2006-2007
  Čs.-Rakouský bilaterální projekt (Molecular basis of human mitochondrial diseases)
  Řešitel: Doc.MUDr.Hana Houšťková,CSc
 • GAUK 28/2006/C/1.LF UK
  GAUK 24/2004/C/1.LF UK
  IGA MZ NR 7790-3
  GAČR 303/03/1261
  KONTAKT č.2006-7
  Řešitel: RNDr MUDr Ješina
 • IGA NR 8297-3/2005 s názvem Racionální proskripce antibiotické léčby u komunitních dětských pneumonií jako součást prevence vzestupu bakteriální rezistence.
  Řešitel: MUDr Pohl (Řešitel Infekční klinika FNB)