Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Subkatedra dětské onkologie IPVZ zajišťuje výuku dětské onkologie a dětské hematologie v rámci postgraduálního vzdělávání v Klinické onkologii, Hematologii a transfúzním lékařství, Dětském lékařství a v Dětské onkologii a hematologii. Subkatedra sídlí na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol v Praze.

Na klinice jsou léčeny děti se zhoubným nádorovým onemocněním, hemofilií, neonkologickými krevními nemocemi. S počtem cca 200 nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v České republice. Součástí kliniky je jednotka pro transplantaci kostní dřeně, kde ročně podstoupí tento náročný léčebný zákrok přibližně 40 dětí z celé České republiky. Významnou součástí kliniky jsou výzkumné laboratoře, zkoumající etiologii a patogenezi dětské leukémie a nejčastějších solidních nádorů dětského věku.

Klinika široce využívá velké koncentrace specializovaných dětských oborů v dětské nemocnici. V rámci magisterského studia lékařství i bakalářských studií na 2.LF UK se pracovníci kliniky podílejí na výuce onkologie, hematologie a pediatrie. Klinika má navázánu úzkou mezinárodní spolupráci s řadou zejména evropských center dětské onkologie a hematologie a účastní se mezinárodních multicentrických studií a výzkumných projektů.

Webové stránky kliniky: http://kdho.fnmotol.cz