Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Hodnocení průběhu vzdělávání v oboru Dětská onkologie a onkologie

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném zařízení.

  • Průběžné hodnocení školitelem

záznamy o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti a záznamy o provedených činnostech a výkonech v šestiměsíčních intervalech.

  • Předpoklad přístupu k závěrečné zkoušce
    • absolvování povinné praxe potvrzené všemi školiteli
    • předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech. Výkony musí být potvrzené v logbooku, který je možné zakoupit na studijním oddělení IPVZ za poplatek 220 Kč. V žádosti o zařazení do oboru jsou uvedené pokyny pro zakoupení logbooku včetně č. účtu a v.s.
    • potvrzení o absolvování kurzů a vzdělávacích akcí (viz vzdělávací program, str. 3).