Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • novorozenecká chirurgie,
 • hrudní chirurgie,
 • onkochirurgie,
 • proktologie,
 • urologie,
 • chirurgie jater,
 • portální hypertenze žlučových cest,
 • dětská polytraumata.

Granty:

Interní grant UK

Zhodnocení defekace v dospělém věku u pacientů operovaných v dětství pro Hirschsprungovu chorobu kolorektopastikou dle Kasaie.
Řešitel: doc.MUDr.R.Škába,CSc.
Spoluřešitel: MUDr.M.Šimsová

Výzkumný záměr č. 111300005

Optimalizace komplexní péče o děti s nádorovým onemocněním.
Řešitel: prof.MUDr.J.Koutecký,DrSc.
Spoluřešitelé: prof.MUDr.J.Šnajdauf,DrSc., MUDr.M.Rygl

Výzkumný záměr č. 111300003

Komplexní longitudinální klinická a genetická péče o prenatální a postnatální vývoj jedinců a rodin s rizikem zdravotnicky a společensky nejzávažnějších chorob.
Hlavní koordinátor: prof.MUDr.P.Goetz,CSc.
Spoluřešitelé: prof.MUDr.J.Šnajdauf,DrSc., doc.MUDr.R.Škába,CSc.

Výzkumný záměr FNM 00000 64 203

Klinicko-genetická studie poruch prenatálního a postnatálního vývoje k časné prevenci, diagnóze a léčbě těžkých VVV, chorob a nádorů s genetickou dispozicí.
Hlavní řešitel: doc.MUDr.M.Macek,CSc.
Projekt 3.2. č. 6032 Časná postnatální chirurgická terapie těžkých VVV respiračního, gastrointestinálního a uropoetického systému s přípravou prenatální fetální chirurgie u vybraných VVV.
Spoluřešitel: prof.MUDr.J.Šnajdauf,DrSc., MUDr.M.Rygl

Grant IGA MZ ČR ND/6448-3

Dlouhodobé výsledky použití různých chirurgických technik při léčbě artrézie jícnu s velkou vzdáleností pahýlů.
Hlavní řešitel: prof.MUDr.J.Šnajdauf,DrSc.
Spoluřešitelé: MUDr.K.Pýcha, MUDr.J.Kalousová, MUDr.R.Fryč

Grant IGA MZ ČR, reg. č. 5869-3

Význam plicní kontuze pro prognózu dětí se závažným poraněním. Efekt umělé plicné ventilace.
Hlavní řešitel: MUDr.K.Dlask
Spoluřešitelé: MUDr.J.Šulc, MUDr.J.Štuj,CSc.

Mezinárodní spolupráce:

Úzké pracovní kontakty s pracovišti dětské chirurgie:

 • Servicio cirugia pediatrica, Hopital Infantil, Gregorio Maranon, Madrid
 • Dept. of Pediatric Surgery, Institute of Child Health, London
 • Service de chirurgie pédiatrique, Hopital Necker, Paris
 • Kinderchirurgische klinik universität, Graz