Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestační zkoušky

Atestační zkoušky farmaceuti

Mgr. Petra Stará

Kontakt:
IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tel.: 271 019 270
E-mail: petra.stara@ipvz.cz

Atestační zkoušky lékaři

Mgr. Eva Drášilová

Kontakt:

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tel.: 271 019 315
E-mail: drasilova@ipvz.cz

obory:

 • algeziologie
 • angiologie
 • dětská dermatovenerologie
 • dětská a dorostová psychiatrie
 • dětská endokrinologie a diabetologie
 • dětská gastroenterologie a hepatologie
 • dětská kardiologie
 • dětská nefrologie
 • dětská neurologie
 • dětská onkologie a hematologie
 • dětská ORL
 • dětská pneumologie
 • dětská radiologie
 • dětská revmatologie
 • dětská urologie
 • dorostové lékařství
 • epidemiologie
 • foniatrie
 • gerontopsychiatrie
 • hrudní chirurgie
 • hygiena dětí a dorostu
 • hygiena obecná a komunální
 • hygiena výživy a předmětů běžného užívání
 • hyperbarická a letecká medicína
 • intenzivní medicína
 • intervenční kardiologie
 • intervenční radiologie
 • klinická farmakologie
 • klinická výživa a intenzivní metabolická péče
 • klinická osteologie
 • korektivní dermatologie
 • maxilofaciální chirurgie
 • medicína dlouhodobé péče
 • návykové nemoci
 • neonatologie
 • neuroradiologie
 • onkourologie
 • paliativní medicína
 • popáleninová medicína
 • posudkové lékařství
 • pracovní lékařství
 • praktické lékařství pro děti a dorost
 • psychosomatika
 • reprodukční medicína
 • sexuologie
 • tělovýchovné lékařství
 • urgentní medicína
 • vaskulární intervenční radiologie
 • všeobecné praktické lékařství
 • dětská gynekologie
 • koloproktologie
 • onkogynekologie
 • onkochirurgie
 • ortopedická protetika
 • perinatologie a fetomaternální medicína
 • spondylochirurgie
 • urogynekologie
 • úrazová chirurgie
 • veřejné zdravotnictví

Atestační zkoušky nelékařští zdravotničtí pracovníci

Petra Pexová

Kontakt:

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tel.: 271 019 317
E-mail: pexova@ipvz.cz

obory:

 • alergologie a klinická imunologie
 • dětská klinická psychologie
 • klinická biochemie
 • klinická embryologie
 • klinická genetika
 • klinická hematologie a transfuzní služba
 • klinická logopedie
 • klinická psychologie
 • klinické inženýrství
 • mikrobiologie
 • perfuziologie
 • příprava radiofarmak
 • psychoterapie
 • radiologická fyzika
 • soudní toxikologie

Více informací naleznete na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/pokyny-k-atestacni-zkousce