Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Vzdělávací projekt TRIDEM

Spolufinancováno EU

IPVZ realizuje mezi lety 2023 – 2026 projekt s názvem „Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti dlouhodobé péče se zaměřením na problematiku poruch kognitivních funkcí a geriatrických pacientů na urgentních příjmech“.

Cílem projektu je vytvoření a realizace vzdělávacích programů zacílených na péči o pacienty s poruchami kognitivních funkcí a syndromem demence, dále pak na oblast péče o geriatrické pacienty na odděleních urgentního příjmu.

Byly proto vytvořeny 3 zcela nové kurzy zasahující do několika oblastí určené jak pro lékaře, tak i pro nelékařské zdravotnické profese.

  • Geriatrický pacient na oddělení urgentního příjmu
  • Vzdělávání lékařů v medicíně dlouhodobé péče
  • Vzdělávání všeobecných sester v péči o pacienty s poruchami kognitivních funkcí, demencí a Alzheimerovy nemoci

Díky podpoře Operačního programu Zaměstanost+ jsou vzdělávací programy pro účastníky kurzu bezplatné.

Více podrobností o termínech konání jednotlivých kurzů a podrobné tematické obsahy najdete se dočtete v přiložených letácích.