Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 235042109

Název akce:
Akreditovaný kvalifikační kurz Zraková terapie
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
235042109
Datum konání:
16.9.2024 - 20.9.2024
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
63000 Kč (2572 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
absolventy akreditovaného magisterského studijního programu speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie.
Tématické celky:
Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Fyzioterapeut
Vedoucí:
PhDr. MORAVCOVÁ Dagmar
MUDr. ZOBANOVÁ Anna
Bc. MODLINGEROVÁ Eva
MUDr. DOSTÁLEK Miroslav, Ph.D.
PaedDr. SKALICKÁ Markéta
MUDr. HLOŽÁNEK Martin, Ph.D., FEBO
MUDr. DARSOVÁ Denisa, Ph.D.
MUDr. KOUSAL Bohdan
doc. MUDr. LIŠKOVÁ Petra, PhD., MD.
PhDr.Mgr. JÍLKOVÁ Anna
MUDr. MAREŠ Jan
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Bc. Marie Klemšová
E-mail: marie.klemsova@ipvz.cz
Telefon: +420 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Vzdělávací program AKK Zrakový terapeut připraví absolventy na výkon povolání zrakového terapeuta, který bude schopen zajišťovat zdravotní péči v oblasti klinické oftalmopedie v rozsahu své odborné způsobilosti a podílet se na diagnostické, léčebné, rehabilitační, preventivní, posudkové a dispenzární péči v oboru zrakové terapie u jedinců všech věkových kategorií. AKK vychází z poznatků oborů jako je oftalmologie, neurologie, psychologie a psychiatrie, pediatrie, geriatrie, ortoptika a optometrie. Absolvent kurzu získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta. Cena kurzu zahrnuje teoretickou i praktickou část. Kurz se skládá z 210 hod teorie +odborná část a 240 hod praktické části. Termíny teoretické části: 16.-20.9., 21.-25.10., 25.-29.11., 16.-19.12.2024, 20.-24.1.2025 a 24.-26.2.2025.
Zbývajících volných míst:
12
Upřesnění:
Termíny pro praktickou část si kurzisté domlouvají s akreditovanými zařízeními pro tento kurz sami. Celá částka se platí před zahájením kurzu, do 16.9.2024.
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti