Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 235042107

Název akce:
Webcast – Domácí násilí
Typ akce:
Webcast
Kód akce:
235042107
Datum konání:
2.9.2024 - 31.12.2024
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
1000 Kč (41 €)

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
nelékaře i lékaře.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
Mgr. CHALOUPKOVÁ Jaroslava
doc. PhDr. ČÍRTKOVÁ Ludmila, CSc.
JUDr. HRDÁ Lucie
Lektoři:
doc. PhDr. ČÍRTKOVÁ Ludmila, CSc.
Mgr. CHALOUPKOVÁ Jaroslava
JUDr. HRDÁ Lucie
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Bc. Marie Klemšová
E-mail: marie.klemsova@ipvz.cz
Telefon: +420 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Webcast, zahrnující tři přednášky, týkající se genderově podmíněného a domácího násilí pro lékařské i nelékařské profese. Přednášky jsou zaměřeny na prevenci sekundární viktimizace obětí domácího násilí a genderově podmíněného násilí a informování o dostupné pomoci z hlediska právního, sociálního a doplněné úhlem pohledu policejní psycholožky. Téma obsáhne i zohlednění specifických potřeb zranitelných skupin obyvatel.
Zbývajících volných míst:
49
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti