Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238042110

Název akce:
Kurz – Zákon o elektronizaci zdravotnictví
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
238042110
Datum konání:
2.10.2024
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
1000 Kč (41 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je káva během přestávky.

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
manažery a pracovníky zabývající se informatikou a informačními systémy ve zdravotnictví.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Zákon o elektronizaci zdravotnictví č. 325/2021 Sb. vytvořil východiska pro další systematickou elektronizaci českého zdravotnictví a pro její koordinaci s evropskými principy, zásadami a povinnostmi vyplývajícími pro Českou republiku z evropských předpisů. Zákon stanoví podmínky pro bezpečné sdílení informací ve zdravotnictví, dále stanoví práva a povinnosti pacientů poskytovatelů zdravotních služeb zdravotních pojišťoven a dalších subjektů pohybujících se v systému zdravotnictví a upravuje působnost Ministerstva zdravotnictví při výkonu státní správy v oblasti elektronického zdravotnictví. Posluchači se seznámí s obsahem pojmu identifikátor pacienta a identifikátor zdravotnického pracovníka, s integrovaným datovým rozhraním, kmenovými registry a kmenovými údaji. Dále se seznámí se službami vytvářejícími důvěru. Součástí kurzu je diskuse o praktickém dopadu zákona do zdravotnické praxe i o možnostech dalšího vývoje ve sledované oblasti.
Zbývajících volných míst:
25
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti