Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 201042124

Název akce:
Odborná stáž – Dlouhodobá následná intenzivní péče
Typ akce:
Odborná stáž
Kód akce:
201042124
Datum konání:
(termín dle dohody se školitelem)
Místo konání:
Praha 5, V Úvalu 84, KARIM 2. LF UK a FN Motol
Cena:
4500 Kč (184 €)

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře, kteří mají zájem seznámit se s postupy dlouhodobé intenzivní péče o dospělé pacienty.
Tématické celky:
Interní obory, Ostatní lékařské obory
Vedoucí:
MUDr. ČADOVÁ Kateřina
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Charakteristika pacientů následné intenzivní péče. Vazba na akutní lůžka s charakterem resuscitační, intenzivní péče různých klinických oborů, na Centrum následné péče FN Motol, na ambulantní péči při DUPV a při kontrolách po propuštění, zejména při komplikacích spojených s dýchacími cestami. Režim tzv. infekčních pacientů. Organizační a provozní momenty, multidisciplinární spolupráce a rozhodování. Vybrané momenty medicínsko-právní. Dlouhodobé a nesnadné odpojování při různých diagnózách. Komplexní rehabilitace, možnosti rekondice, rekondiční nutrice. Komplikace s dýchacími cestami. Speciální metody: HFNO, ECMO… endoskopické metody vyšetřovací a zajišťovací, ošetřování dlouhodobých i.v. centrálních vstupů typu midline a PICC, PEG, stomií, chronických tzv. mluvicích tracheostomických kanyl apod. Práce lékařů s odborníky jiných oborů, se sestrami, NLZP. Kazuistiky – multidisciplinární zásadní rozhodování, EOL, intenzivní paliativní péče.
Zbývajících volných míst:
1
Upřesnění:
1 týden
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti