Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 203132103

Název akce:
Webcast – Základy antibiotické terapie
Typ akce:
Webcast
Kód akce:
203132103
Datum a čas konání:
02.10.2023 8:00 - 06.11.2023 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
1200 Kč (49 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
infektology, mikrobiology, praktické lékaře, interní obory, chirurgické obory.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Ostatní lékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína
Vedoucí:
MUDr. ŠTEFAN Marek, MBA
Lektoři:
MUDr. ŠTEFAN Marek, MBA
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Ing. Petra Voženílková
E-mail: petra.vozenilkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 456
Kmenový základ:
Není
Program:
V online kurzu bude probrána problematika antibiotické terapie z praktického, klinicky použitelného pohledu. Posluchač se dozví základní informace o rozdělení antibiotik a o jejich racionálním využití v běžné klinické praxi. V první přednášce budou probrány skupiny antibiotik používané v ambulantní péči. Druhá přednáška se bude zabývat použitím antibiotik v nemocnicích. Ve třetí přednášce budou zmíněny praktické informace ohledně použití antibiotik, včetně využití AWaRe klasifikace a postupu náhrady antibiotik při jejich výpadku. V kurzu bude kladen důraz na přehlednost, praktičnost a snadné zapamatování této komplexní problematiky. Kurz je vhodný jak pro předatestační přípravu v některém ze základních oborů, tak pro celoživotní vzdělávání lékařů ve všech oborech, ve kterých se antibiotika běžné používají v klinické praxi.

Další možnosti