Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238031103

Název akce:
Kurz – Elektronická zdravotnická dokumentace a ochrana osobních údajů
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
238031103
Datum konání:
6.3.2023
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
1900 Kč (78 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře, další zdravotnické pracovníky a pracovníky ve zdravotnictví, případně i v sociálních službách.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
RNDr. NEUWIRT Karel
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Program volně navazuje na několik let nabízený kurz vedení zdravotnické dokumentace. Soustředí se nově na vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. Obsahem vzdělávacího programu jsou podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a související témata ochrany osobních údajů při poskytování zdravotních služeb. Posluchači se seznámí s definicí zdravotnické dokumentace, s věcnými důvody pro její řádné vedení v elektronické podobě. Seznámí se se základními legislativními východisky pro vedení zdravotnické dokumentace, s povinnostmi poskytovatele zdravotních služeb směrem k vedení zdravotnické dokumentace, s jejím obsahem, formou jejího vedení a způsoby jejího vedení. V oblasti ochrany osobních údajů se posluchači seznámí s přímými dopady Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) do zdravotnictví a s dosavadními zkušenostmi z jeho aplikace do českého zdravotnictví.

Další možnosti