Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 229081103

Název akce:
Odborná stáž – Moderní laparoskopická operativa v urologii
Typ akce:
Odborná stáž
Kód akce:
229081103
Datum konání:
5.3.2018 - 6.3.2018
Místo konání:
Praha 2, Ke Karlovu 6, VFN a 1. LF UK v Praze, Urologická klinika
Cena:
1000 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
urology, dětské urology, nefrology, lékaře jiných chirurgických oborů se zájmem o interdisciplinární spolupráci.
Vedoucí:
prof. MUDr. HANUŠ Tomáš, DrSc.
MUDr. NOVÁK Květoslav, FEBU
MUDr. PEŠL Michal, FEBU
MUDr. MACEK Petr, Ph.D., FEBU
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Alena Vávrová
E-mail: vavrova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 455
Kmenový základ:
Není
Program:
Operace horních a dolních močových cest – dle programu radikální prostatektomie s/bez pánevní lymfadenektomie, resekce ledviny, nefrektomie, nefroureterektomie, pyeloplastika s cílem demonstrace moderních přístupů, alternativ v operativě a možností diskuze o operačních technikách, indikacích a výsledcích. Účastníci budou mít možnost sledovat operace přímo na operačním sále nebo prostřednictvím live přenosu do přednáškové místnosti

Další možnosti