Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 213162116

Název akce:
Specializační odborná stáž na akreditovaném pracovišti klinické farmacie
Typ akce:
Specializační odborná stáž
Kód akce:
213162116
Datum konání:
19.9.2016 - 23.9.2016
Místo konání:
Hradec Králové, Sokolská 581, Fakultní nemocnice, Nemocniční lékárna, odd. klinické farmacie
Cena:
4900 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
farmaceuty v přípravě k atestaci v oboru klinická farmacie a další farmaceuty se zájmem o tuto problematiku.
Vedoucí:
PharmDr. MAŘÍKOVÁ Martina
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Koncepce klinickofarmaceutické péče, metodika práce na oddělení klinické farmacie, dokumentace činnosti klinického farmaceuta, řešení kazuistik, účast na vizitě – činnost multidisciplinárního týmu. Praktický nácvik znalostí a dovedností u lůžka pacienta. Metodika práce v nemocnici, klasifikace lékových problémů, dokumentace práce. Nácvik interpretace biochemických vyšetření, úpravy dávkování léčiv.
Upřesnění:
Přinést s sebou: bílý plášť, přezutí.

Další možnosti