Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Odborná publikace v projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a klinická psychologie

Publikace byla vytvořena a vytištěna v rámci projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a klinická psychologie“, pro informace o možnostech získání publikace kontaktujte koordinátorku projektu na adrese: kolarova@ipvz.cz.

Registrační číslo Projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011881

Vybrané kapitoly z dětské klinické psychologie v kazuistikách

Karolína Malá, Dana Krejčířová a kol.

Předkládaná publikace má za cíl být určitou učební pomůckou. Záměrem autorů není podat vyčerpávající přehled toho, čím se dětská klinická psychologie v praxi zaobírá, spíše jde o určitý průřez vybranými psychopatologickými oblastmi. Koncipujeme text tak, že jinde teoreticky diskutované diagnostické jednotky nebo problémové okruhy ilustrujeme na kazuistikách. Kazuistiky uvádějí reálné příklady z praxe, umožňují průběžné zamýšlení se nad předestřeným příběhem a přinášejí možnost průběžné elaborace. Součástí textu jsou rovněž výstupy testových metod a klinických nálezů, u kterých čtenáři ponecháváme možnost si testy vyhodnotit. V textech přinášíme naše úvahy a řešení, která bychom v daném případě považovali za případná nebo inspirativní. Ponecháváme zároveň prostor aplikaci vlastních zkušeností čtenáře, rozvinutí jeho vlastních diagnostických hypotéz nebo návazných opatření.