Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Spondylochirurgie - subkatedra

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

vedoucí pracoviště

Kontakt:

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 432 581
E-mail: jan.stulik@fnmotol.cz

Bc. Jana Kubová, DiS.

koordinátorka vzdělávání

Kontakt:

IPVZ, Ruská 85, 100 00 Praha 10
Tel.: 271 019 297
E-mail: jana.kubova@ipvz.cz