Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Soudní lékařství - subkatedra

Ústav soudního lékařství LF UK a FN HK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 836 801
E-mail: hejnap@lfhk.cuni.cz, petr.hejna@fnhk.cz
Vlastní stránky: www.uslhk.cz

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA

vedoucí subkatedry

Kontakt:

Ústav soudního lékařství LF UK a FN HK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 836 801
Fax: 495 836 833
E-mail: petr.hejna@fnhk.cz

Mgr. Michaela Čurdová

koordinátorka vzdělávání

Kontakt:

IPVZ Ruská, Ruská 85, 100 05 Praha
Tel.: 271 019 544
E-mail: michaela.curdova@ipvz.cz