Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

  • vzdělávání odborníků v pracovním lékařství - hygiena práce, fyziologie práce, psychologie práce, ergonomie, nemoci spojené s prací, nemoci z povolání, pracovní úrazy, toxikologie, povinnosti v rámci zajišťování pracovnělékařské služby, legislativa,
  • ověřování znalostí, vydávání kvalifikačních osvědčení a specializačních diplomů. 

Mezinárodní spolupráce:

  • členství v EASOM (European Association of Schools of Occupational Medicine)