Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • patologie pohybového aparátu (kosti, klouby a měkké tkáně)
 • nádory urogenitálního traktu
 • nádory mammy
 • pediatrická patologie
 • patologie lymfatických uzlin a kostní dřeně
 • kardiovaskulární patologie
 • patologie CNS
 • patologie dýchacího traktu

Granty:

 • prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
  Etiopatogeneze a patomorfologie nádorových a nenádorových onemocnění pohybového aparátu
 • MUDr. D. Dudorkinová, CSc.
  Ověření možnosti individualizace léčby ovariálních nádorů využitím predikce chemorezistence a biosenzitivity in vitro
 • doc. MUDr. J. Dušková, CSc.
  Exprese genu PAX5 u urotelálních nádorů močového měchýře. Prognostický význam a srovnání s patologií genu TP53 a nestabilitu mikrosatelitů na 9. chromozomu
 • prof. MUDr. Z. Kolář, CSc.
  Modulace exprese Bcl-2 v karcinomech prostaty#059; možný nástroj pro diagnostiku a optimalizaci terapie hormonálně neresponsibilních nádorů