Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Specializační příprava v nástavbovém oboru onkochirurgie (podmínky a postup).

Specializační příprava v nástavbovém oboru onkochirurgie probíhá dle vzdělávací program nástavbového oboru onkochirurgie (chirurgická onkologie) uveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví z roku 2020/2021 podle novely zákona č. 95/2004 Sb. Zájemci o získání této specializace si mohou podat žádost o zařazení do oboru na studijním oddělení IPVZ Praha (www.ipvz.cz). Zde je pod pedagogickým pracovištěm onkochirurgie k dispozici citovaný věstník se zněním vzdělávacího programu a jsou zde zveřejňovány všechny další informace. Tyto informace jsou uveřejněny také na webových stránkách České chirurgické společnosti (www.chirurgie.cz).