Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurz WHO „QualityRights“ – Kvalita a lidská práva v oblasti duševního zdraví, lidských práv, postižení a zotavení

Obecně o kurzu

  • Kurz nazvaný QualityRights je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO).
  • Cílem kurzu je podpořit kvalitu péče a práva osob s psychosociálním, intelektuálním a kognitivním postižením.
  • Kurz vznikl ve spolupráci řady odborníků, přičemž to byli nejen profesionálové v oblasti pomoci a podpory nemocným, ale také neziskové organizace, organizace osob s postižením a další, zejména lidé s osobní zkušeností s duševním onemocněním.
  • Kurz se skládá ze sedmi modulů, jeden modul trvá přibližně jednu hodinu. Je možné si určit vlastní tempo.
  • Po absolvování všech modulů je vygenerován certifikát.
  • Výuka probíhá v českém jazyce.
  • Kurz je bezplatný.

Východiska

  • V mnoha službách péče o duševní zdraví po celém světě se lidem nedostává péče, která by byla přijatelná, užitečná pro jejich zotavení - péče může být často ponižující a porušovat lidská práva.
  • Lidé s duševním onemocněním často slýchají sdělení, která je připravují o naději a důstojnost.
  • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (rovněž označovaná jako CRPD, tj. Convention on the Rights of Persons with Disabilities nebo v češtině jako ÚPoZP) je důležitým zlomovým bodem, který odráží závazek států, které ji podepsaly, tuto situaci změnit. Proto je Úmluva spolu s dalšími mezinárodními lidskoprávními nástroji základem tohoto školení.

Jak na to

Nezbytná registrace: https://humanrights-etrain-qualityrights.coorpacademy.com/signup

Následné přihlášení: https://humanrights-etrain-qualityrights.coorpacademy.com/login