Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Katedra návykových nemocí a adiktologie

Klinika adiktologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 968 224, 224 968 225
E-mail: petr.popov@vfn.cz
Web: www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-adiktologie

MUDr. Petr Popov, MHA

vedoucí katedry

Kontakt:

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 968 224, 224 968 225
Fax: 224 968 219
E-mail: petr.popov@vfn.cz

Markéta Leissová

instruktorka

Kontakt:

Studničkova 7, 128 00 Praha 2
Mobil: 602 340 757
E-mail: marketa.leissova@ipvz.cz

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

pedagogický pracovník

Kontakt:

Klinika adiktologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 968 270
E-mail: michal.miovsky@lf1.cuni.cz