Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o studiu

Kurz celoživotního vzdělávání Technická audiologie

Garanti:prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., MUDr. Oliver Profant, Ph.D., doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Radan Havlík, Ph.D.

Kurz je určen pro zájemce o problematiku se SŠ a vyšším vzděláním jakéhokoli stupně a oboru (tento kurz není schválen jako součást CŽV pro členy ČLK).

Předpokládaný termín začátku kurzu je únor/březen 2025.

Absolvent kurzu získá znalosti a dovednosti z oblasti technického zabezpečení provozu audiologických a ORL pracovišť a technického zabezpečení pracovišť audiologického výzkumu. NEZÍSKÁVÁ však zvláštní odbornou způsobilost a NEZÍSKÁVÁ certifikát Technického audiologa. Toto je možné získat jen po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu, v němž jsou jiné kvalifikační požadavky na účastníky kurzu (podmínkou zařazení do verze „certifikovaný kurz“ je kvalifikace biomedicínský technik, biomedicínský inženýr, klinický inženýr). Absolvent kurzu získává pouze potvrzení o účasti.

Kurz se skládá z 8 částívýuka probíhá typicky od února do května na specializovaných pracovištích v Praze a Brně:

  • Ústav experimentální medicíny AV ČR
  • FN Motol, klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
  • VFN, Foniatrická klinika
  • FNKV, klinika ORL
  • FNUSA, klinika ORL a chirurgie hlavy a krku (Brno)
  • Audio-Fon Centr (Brno)

Přihlašování do kurzu na webu IPVZ: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/vzdelavaci-akce

Podrobné informace o kurzu (certifikovaný kurz TA a kurz celoživotního vzdělávání TA mají totožný rozsah, personální zajištění, školicí pracoviště i odbornou náplň): viz VP_CK_TECHNICKA_AUDIOLOGIE_2020_2026_platny_akreditovany.pdf

V Praze dne 22. 2. 2024
garanti kurzu a vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.