Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Zakončení kurzu

Podmínky zakončení CK Technická audiologie

Místo a termín zakončení: Audio-Fon Centr Brno, termín bude doplněn.

Forma zakončení (na základě akreditovaného VP CK TA): písemný test s počtem otázek 50 (celkem budou vytvořeny 3 varianty s odlišnými otázkami), 4 možnosti k dispozici u každé otázky a vždy pouze 1 odpověď je správná, čas na zpracování max. 120 minut, výsledek testu bude úspěšný, pokud účastník dosáhne 75 % správných odpovědí. Následuje ústní zkouška, která bude tvořena třemi okruhy a z každého okruhu položí jednu otázku garant za danou oblast (viz níže). Účastníci kurzu CK TA se dozví výsledek testu a ústní zkoušky ještě týž den a v případě úspěšného absolvování obou obdrží následně poštou certifikát o absolvování kurzu.

Zkoušející:

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. – oblast anatomie a fyziologie sluchu,
doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc. – oblast audiologie a foniatrie,
MUDr. Oliver Profant, Ph.D. – oblast zaměřená na chirurgii, resp. patologii ucha

Tematické okruhy k písemnému testu v rámci CK TA