Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Průběžné informace pro účastníky specializačního vzdělávání v oboru Klinické inženýrství

(NETÝKÁ se účastníků SV KI, kteří mají splněné podmínky požadované k atestační zkoušce)

Níže uvádím informace o plánu dalšího postupu z hlediska průběhu SV KI, protože se jedná o průběžný systém zařazování. Nicméně stále platí minimální doba 2 let, po jejichž uplynutí lze teprve konat atestační zkoušku (viz vzdělávací program).

  • Na 2. pololetí 2021 jsou naplánovány specializační kurzy zaměření Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii a Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzívní péči, mimotělní očistě krve. Pokud by v době konání kurzů nebylo možné z důvodu nepříznivé pandemické situace realizovat výuku přezenční formou, proběhnou kurzy online v prostředí MS Teams.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Specializační kurzy zaměření TP v diagnostickém zobrazování, TP v radioterapii a Zpracování a analýza biosignálů proběhly ve 2. pololetí 2020 naposledy. V současné době katedra připravuje nový vzdělávací program oboru klinické inženýrství; tato tři „menšinová“ zaměření již v novém VP nebudou uvedena.
  • Pro účastníky SV KI, kteří si potřebují dohodnout praxi na akreditovaném pracovišti: lze tak učinit přímo s daným zdravotnickým zařízením, resp. níže jsou uvedeny odkazy, kde naleznete podrobnější údaje. Tato praxe se platí přímo tomuto pracovišti; IPVZ v tomto nehraje žádnou roli! Aktualizace byla provedena k 1.6.2021. Kromě toho je vždy ke každému pracovišti k dispozici krátká prezentace o zajišťování těchto praxí. Viz dále.

FNO Ostrava http://www.fno.cz/vzdelavani/profil (základní kmen a zaměření Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii, Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve, Technická podpora v diagnostickém zobrazování a zaměření Technická podpora v radioterapii); akreditace prodloužena (1.6.2021 – 31.5.2026)

VFN Praha http://www.vfn.cz/odbornici/odbor-vzdelavani/ (základní kmen a zaměření Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii, Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve a Zpracování a analýza biosignálů); akreditace do 31.7.2025

V Praze dne 23.6.2021

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ

Zdravotnická zařízení - praxe