Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Průběžné informace pro účastníky specializačního vzdělávání v oboru Klinické inženýrství

(NETÝKÁ se účastníků SV KI, kteří mají splněné podmínky požadované k atestační zkoušce)

Níže uvádím informace o plánu dalšího postupu z hlediska průběhu SV KI, protože se jedná o průběžný systém zařazování. Nicméně stále platí minimální doba 2 let, po jejichž uplynutí lze teprve konat atestační zkoušku (viz vzdělávací program).

  • Na 1. pololetí 2024 nejsou naplánovány žádné kurzy SV KI a to z důvodu malého počtu zájemců. Ve 2. pololetí 2024 se předpokládá vypsání základního kmene, tj. teoretických kurzů.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Specializační kurzy zaměření TP v diagnostickém zobrazování, TP v radioterapii a Zpracování a analýza biosignálů proběhly ve 2. pololetí 2020 naposledy. V současné době katedra připravuje nový vzdělávací program oboru klinické inženýrství bez zaměření; tato tři „menšinová“ zaměření již v novém VP nebudou uvedena. Platnost stávající akreditace byla prodloužena do 30. 4. 2028 a to zejména z důvodu možnosti dokončení specializačního vzdělávání současných zařazených uchazečů. Nový vzdělávací program bez zaměření je v přípravě a předpokládá se dokončení během 1. čtvrtletí 2024.
  • Pro účastníky SV KI, kteří si potřebují dohodnout praxi na akreditovaném pracovišti: lze tak učinit přímo s daným zdravotnickým zařízením, resp. níže jsou uvedeny odkazy, kde naleznete podrobnější údaje. Tato praxe se platí přímo tomuto pracovišti; IPVZ v tomto nehraje žádnou roli! Aktualizace byla provedena k 15. 1. 2024.

FNO Ostrava http://www.fno.cz/vzdelavani/profil a dále odkaz v pravém MENU https://www.fno.cz/vzdelavani-a-rozvoj-zamestnancu-fno/odborne-praxe-nelekarskych-zdravotnickych-pracovniku a odkaz Nelékařská zdravotnická povolání – PDF soubor (v PDF souboru položka č. 17 Klinické inženýrství - (základní kmen a zaměření Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii, Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve, Technická podpora v diagnostickém zobrazování a zaměření Technická podpora v radioterapii); akreditace prodloužena (1.6.2021 – 31.5.2026)

VFN Praha http://www.vfn.cz/odbornici/odbor-vzdelavani/ a dále Akreditované obory a odkaz na …NELÉKAŘI … (v PDF souboru je to str. 3 - (základní kmen a zaměření Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii, Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve a Zpracování a analýza biosignálů); akreditace do 31.7.2025

FNHK Hradec Králové https://www.fnhk.cz/veda-vyzkum-vzdelavani/vzdelavani/specializacni-staze - viz kontaktní osoby - základní kmen a zaměření "Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii", akreditace 01.06.2022 - 31.5.2027

V Praze dne 15. 1. 2024

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ