Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Klinická onkologie - katedra

VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
E-mail: lubos.petruzelka@vfn.cz

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

vedoucí katedry

Kontakt:

VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 219
E-mail: lubos.petruzelka@vfn.cz

Mgr. Jana Hůlová

instruktorka

Kontakt:

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 219
E-mail: jana.hulova@vfn.cz