Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Náplň práce:

  • postgraduální vzdělávání lékařů, kteří se připravují na specializační zkoušky (atestace) z urologie a na atestaci z dětské urologie
  • organizace atestačních zkoušek z dětské urologie
  • postgraduální vzdělávání lékařů styčných oborů v dětské urologické problematice, dětská chirurgie, dětská gynekologie, dětská nefrologie, pediatrie, posudkové lékařství aj.

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

  • varikokéla u dětí a dospívajících
  • hypospadie uretry
  • fetální uropatie
  • problematika neurogenního měchýře u dětí a dospívajících
  • laparoskopie v dětské urologii

Mezinárodní spolupráce:

spolupráce zaměřená na výměnné stáže školenců v dětské urologii v rámci akreditovnaého programu Joint Committee of Paediatric Urology UEMS -s Nemocnicí Barmherzige Brueder Regensburg - Kinderurologie (in Kooperation mit der Universität Regensburg) - prof. W. Roesch; - garant spolupráce  doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., zástupce přednosty urol.kliniky;

Urologická klinika VFN a 1.LF UK má akreditaci a evropský vzdělávací program dětské urologie JCPU UÉMS