Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Katedra dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 962 586, 224 962 400

prof.MUDr. Jiří Štork, CSc.

vedoucí katedry

Kontakt:

Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 962 400
E-mail: jiri.stork@vfn.cz

Ing. Zdeňka Pelantová

instruktorka

Kontakt:

Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 962 586
E-mail: zdenka.pelantova@lf1.cuni.cz