Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU - 70. narozeniny

IPVZ blahopřeje panu doc. MUDr. Radimovi Kočvarovi, CSc., FEAPU, který oslavil dne 28. února své 70. narozeniny.

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPUPan docent Kočvara působí na Urologické klinice1. LF UK a VFN, kde pracuje nepřetržitě od roku 1976. Vedoucím Subkatedry dětské urologie IPVZ, která má národní akreditaci pro specializační vzdělávání v dětské urologii, je pan doc. Kočvara od roku 1997. Vedle specializačního vzdělávání v dětské urologii realizuje výukové pracoviště dětské urologie každoročně kurzy celoživotního vzdělávání a stáže především z oblasti dětské laparoskopie a dětské urodynamiky.

Děkujeme panu doc. Kočvarovi za jeho dosavadní přínos pro rozvoj tohoto pracoviště a přejeme mu do dalších let hodně zdraví a pracovních úspěchů.

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
ředitel IPVZ