Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Smuteční oznámení - prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.

Vážené kolegyně a kolegové,

s velkou lítostí vám oznamuji, že dne 14. 10. 2017 zemřel Prof. MUDr. Karel Trnavský DrSc., významný český revmatolog. Promoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, ihned po promoci se zapojil do práce ve Výzkumném ústavu v piešťanské pobočce. V roce 1976 habilitoval a v roce 1984 byl jmenován profesorem. Od roku 1983 do roku 1990 působil jako ředitel Ústavu chorob revmatických v Praze (dnes Revmatologický ústav). V letech 1986-1994 byl vědeckým sekretářem Československé, resp. České lékařské společnosti JEP, byl presidentem České revmatologické společnosti, mnoho let působil v exekutivě Evropské společnosti (EULAR), od roku 1981 nepřetržitě byl místopředsedou a později i předsedou stálého výboru pro klinické studie. V letech 1999 až 2001 byl ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze. Doma i v zahraničí získal řadu ocenění a vyznamenání.

V osobě profesora Trnavského ztrácíme vzácného člověka a renomovaného odborníka.

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA